IntegGral Önismeret - B Kovács Zoltán

Expandmenu Shrunk


Programok

Igény szerint – Te is kezdeményezheted bármelyik alábbi program ajánlását, bárhol élsz, ha alkalmas helyet találsz hozzá és részt vállalsz a szervezésből!

Előadások és tréningek – Önismeret, tudatfejlődés, önmegvalósítás, spiritualitás 

JInJang

 • Integrálszemlélet – térkép önmagadhoz és a világhoz – előadás az Integrálszemlélet meglátásairól, minden idők legteljesebb és legátfogóbb holografikus tudatfejlődési modelljéről.

A személyiségfejlődés nyugati pszichológiájának és a keleti spirituális tradíciók egymást kiteljesítő, jótékony hatásáról, a Négy kvadráns nézőpontjairól, a fejlődési vonalak, személyiségtípusok, tudatállapotok és tudatfejlődési szintek összefüggéseiről. Mikor nem szabad az egót „kidobni”, elvégzendő feladatok helyett spiritualitásba menekülni, és mikor jön el az ideje a megnyílásnak. Jellemző személyiségfejlődési és spirituális krízisek, tudatossági szintekhez kapcsolható megoldási lehetőségek és ajánlott terápiák. Önismeret és mások viselkedésének kiismerése, társadalmak fejlődési szintjein uralkodó értékrendek, a személyes tudatfejlődés és a kulturális fejlődés összefüggéseinek átlátása.

Megdöbbentő!
Éppen olyan, mintha egy tökéletesen áttekinthető térképet kapnál
és hozzá még egy GPS-t is a kezedbe, amikor csak találgatod, hogy hol jársz…”

 

 • Ha már mindened megvan, mégis hiányzik valami… avagy, mennyi az elég?

Logikus előadás rációs pasiknak és ezoterikus barátnőiknek a spiritualitásról, a személyiség és a párkapcsolatok fejlődéséről. Az érzések megosztása nem gyengeség, de annak képtelensége félelmet feltételez. A férfiak túlzott távolságtartása önmaguktól zsákutcába vezet. De megfordítva – az önérvényesítés “spirituális elkerülése”, amire a nők hajlanak – viszont igenis gyengeség! Miért nehezebb mégis egy férfinek integrált, érző és gondolkodó személyiséggé – Kentaurrá válnia? Hölgyválasz… hogyan és mi alapján találhatsz hozzád illő partnert?
Aki képes partnerkapcsolatában az intimitást a szív-térbe emelni, annak hosszú és stabil kapcsolata lesz, és készen áll a spirituális élmények befogadására is!

 

 • Az önmegvalósítás szenvedélye – előadás képességekről, hajlamokról, életfeladatról, karmáról, dharmáról – a perszonális fejlődés kiteljesedéséről és az Áramlás-élmény megtapasztalásáról –  ahogyan a Flow hozza!

Öntudatra ébredés és az autonómia elérése a különböző személyiségtípusok, a nők és férfiak esetében – a karmikus „hozomány” tudatosítása, az „árnyékszemélyiség” beintegrálása és erősségeink áttekintése. Kiteljesedés a pozitív erőforrásokban, a saját lelki út megtalálása, a Flow-élmény átélése, feladatok és képességek aktiválása a kreativitásban. Az önérvényesítés szintjei, az individuáció folyamata és az akarat fejlődése a sima önzéstől a Teremtőképességig. Az életszenvedély és annak érvényesítése, mint a teremtőképesség hajtóereje. Az autonóm személyiség maradéktalan megélése. Lehetőség az egó kiteljesedést követő feloldására és transzperszonális meghaladására. Hogyan válhatunk társ-Teremtővé?
 

 • Valóban itt az idő az egód elengedésére? – előadás a spirituális krízisekről

Furcsa pszichikus élményekről, életcél-hasadásról, spirituális gőgről, kötődési és önérvényesítési nehézségekről a transzperszonális fejlődési szakaszban. Miért nem tudok mindig emelkedett állapotban maradni, ha már megtapasztaltam azt? Mi az elakadásom oka (amiről jó lenne tudni), és mi a megoldása, hogy meghaladhassam önmagam? Mikor beszélhetünk spirituális krízisről és mikor áll fent a személyiség szétesésének veszélye? Mikor menekülés a spiritualitás, miért nem lehet spirituális technikákkal mindent kioldani és meggyógyítani? Tudatalatti és tudatfeletti, valamint a kollektív tudattalan – hol jártam éppen a spirituális élmény alatt?

 

 • Ki vagyok én, és hol tartok? – integrálszemléletű önismereti tréning (alapozó)

Térkép önmagadhoz, a világhoz és az Univerzumhoz – tudatszintek, személyiségtípusok és tudatállapotok, tesztekkel és saját élményű gyakorlatokkal, hogy tudd, merre jársz éppen!

Csoportmunka a pszichoterápia és ezotéria egymást kiegészítő, integrál gyakorlataival önismeretről és tudatosságról, ahogyan még soha nem hallottad és tapasztaltad eddig! Személyiségrészek fejlődéséről, elakadásairól és integrációjáról, a kapcsolódás és önérvényesítés váltakozásáról, az identitásérzet, az értékrendek és világnézetek tudatossági szintekhez köthető fejlődéséről.

Cél – az organikus önismeret megismerése és megtapasztalásának előkészítése. Út az elkülönültségből, a fizikai agressziótól és védekezésből a játszmákon és az önkiteljesedésen át a Felébredés transzcendens élményéig, beleértve a spirituális fejlődés szakaszait is. Be kell tudnod azonosítani, mely tudatossági szinteken működsz, milyen személyiségtípushoz tartozol, milyen „hozott” fixációk, életfeladatok és rejtett képességek várnak rád.

Ezek felismerése és megértése után célszerű a további fejlődést segítő pszichoterápiás vagy spirituális (esetleg párhuzamos) technikákat tudatosan megválasztani. Nagyon ajánlott magunkon nem csak csoportosan, hanem egyénileg és célirányosan dolgozni, nem csak ötletszerűen kipróbálni ilyen-olyan módszereket. Ehhez azonban tudnod kell, vagy legalább sejtened, hogy mely szinten van az elakadás benned, és hogy hol tartasz egészében jelenleg, mert így tudod az elakadás szintjéhez legalkalmasabb technikát megválasztani. Ebben segít ez a tréning
 

 • Finomenergiák tudatos érzékelése – gestalt tréning test és psziché integrációjáról a Mostban

Ez a tréning a személyiségfejlődés beérését segíti, az átlépést készíti elő a perszonális szakaszból a transzperszonálisba, amikor az önismeret testérzetekben is átélhető, saját élményűvé válik. Fordulópont az intellektuálisból az organikus önismeretbe, a szív tér megnyílása, az egó lekerekedése és a Felsőbb Én tudatosulása, miközben rádöbbensz, hogy sokkal több vagy, mint az egód szűkössége.

Leszakadt személyiségrészek felkutatása – tudatalatti tartalmak átdolgozása és integrálása. Erőforrások tudatosítása és használata a saját út kiteljesítésében, az intimitás elmélyítése a kapcsolatokban – mindez a testérzetek és csakraenergiák tudatos érzékelésével, az érzések és gondolatok, női és férfi energiák integrációjával és nyílt megosztásával jár a jelenben. Öngyógyító képességek, pránával való töltekezés, energiaszintű kapcsolódás és kommunikáció gyakorlása, ami előidézi az intuíció, a szinkronicitás érzékelését és a holografikus gondolkodás megjelenését. Cél az Én-érzetünk kitágulása és a Felsőbb Én-nel való azonosulása, vagy másképpen a Test és a Lélek integrációja.

E fordulóponttól kezdve az érett egónkat (mint a Felsőbb Én tökéletesre csiszolt tapasztalási eszközét a testünkkel/testünkben integrálva) olyan örömmel tudjuk „használni” e manifesztálódott világban, mint amilyen örömmel a megszületés után fizikai testünket birtokba vettük… De már nem csak a magunk örömére, hanem mások fejlődését is képessé válva segíteni ezzel, egyre inkább egységben mindennel és mindenkivel.
 

 • Hála, Öröm és Szeretetörömtréning a transzcendencia kapujában

Az öröm tudatos pillanatai – örömkeresés, átélés és megosztás. Örömforrásaink felkutatása, életünk „örömbiográfia” rekonstrukciója, gátló tényezők tudatosítása, testemlékezet és pozitív energiák erőforrásokként való tudatosítása. A flow megtapasztalása – amikor megáll az idő, kitágul a tér és érzed azt, ami történni akar.

„Münchausen-módszer” a feltöltődésre, természeti energiák érzékelése, szívcsakra nyitása és energetikai kapcsolódás a szív-térben. Felébredés az Áramlásban – Lelki Éned tudatosítása és a „Legyen meg a Te Akaratod” állapot elérése. Hála és Szeretet az Örömben – vedd észre itt a Mostban, és fürdőzz benne életed minden pillanatában!

Ez a tréning kissé módosítva és páros részvétellel igen jó hatással lehet az alapjaiban jól működő társkapcsolatok intimitás-szintjének finomítására, a szexuális energiák 2. csakrából szívcsakrába emelésére.

 

Párkapcsolat és kommunikáció, egyéni és páros tanácsadás:

 • Zsák a foltját megtalálja… – előadás vagy workshop

A párválasztás öntudatlan törvényszerűségeiről és tudatossá tételéről. Az ellentétek, avagy a hasonlóságok vonzzák-e inkább egymást? Férfi és női energiák kiegyensúlyozása, karakterfixációk és vonzataik találkozása a kapcsolatokban. Mi jelenthet fejlődést számodra egy kapcsolatban, mit tudsz hozományként adni magadból, és mit kerülj el lehetőleg a párválasztásnál?
 

 • Tükröm, tükröm, én majd megmondom néked… – előadás vagy workshop

Az árnyékszemélyiségről, az identitásról, a védekező mechanizmusokról, a kivetítésekről, amikor a másikat hibáztatjuk mindazért, ami bennünk van, de csak mint tükörben látjuk azt benne. Tudsz-e róla, hogy Te vagy az, akit látsz? Szabadulás a játszmákból. Azonosulás a tükörrel – szembenézés az árnyékunkkal.
 

 • Ha a Lelkem beszélni tudna… – előadás vagy workshop

A párkapcsolati kommunikáció titkairól – mi az, amit nem mondasz ki se magadnak, se a társadnak, és amitől állandó elégedetlenségben és/vagy félelemben élsz? Hogyan lehet tudatosítani és játszma nélkül megtenni, megkapni/elengedni ezeket? A Belső Gyermek gyógyítása és integrálása. Meghökkentően egyszerű jótanácsok és megoldások a játszmák nélküli együttéléshez!
 

 • Hogyan lehetne a szerelmet megőrizni? – előadás

Párkapcsolatok fejlődési szakaszai, szintjei és krízisei, az „Enyém vagy/Nélküled senki nem vagyok” felállástól a „Tantrikus/Transzcendens” kapcsolat Szentségéig. Autonóm identitás megvalósítása a kapcsolatban, az önérvényesítés és odaadó kapcsolódás váltakozásainak összehangolása, önmagunk és a kapcsolat folyamatos újjászülése.

 

Egyéni tanácsadás vagy hosszabb terápia:

Integrálszemléletű egyéni tanácsadás és terápia – a fenti kérdések bármelyikében, de leginkább perszonális fejlődési elakadásokban, spirituális krízisekben és különösen e kettő határán, valamint párkapcsolati kommunikációs és értékrend krízisekben, amikor a fejlődési szintkülönbségből adódóan az egyik fél spirituális értékrendet vall, partnere pedig nem érti azt. Preperszonális, gyermekkori traumák tudatosítása és oldása, szükség esetén szakterapeutához irányítás.

Párkapcsolati terápia – külön-külön a felekkel, és/vagy együttes, közös munkával. A saját fejlődési szint, értékrendjének, és a párkapcsolat fejlődési szintjének egyénenkénti tudatosítása a változó szükségletek/elvárások feltárásával és megfogalmazásával. Átélt pozitív élmények tudatosítása a kapcsolatban. Beteljesületlen vagy irreális kapcsolati fantáziák elengedése, „meggyászolása”, beteljesült elvárások tudatosítása, integrálása és újak megalkotása. A kapcsolat újjászülése, intimitás erősítése, autonómia megengedése és közös célok, újabb archetípusos minőségek kitűzése.

 

Vissza a lap elejéreComments are closed.


%d blogger ezt szereti: