IntegGral Önismeret - B Kovács Zoltán

Expandmenu Shrunk


 • Tag Archives önismeret
 • Az én Utam tanfolyam

  Október 16-17.  szom/vas  9:00 – 17:00

  Részletes programBetelt


 • Energiaérzékelés alaptanfolyam

  Szeptember 11-12.  szom/vas  9:00-17:00

  Részletes program * Bejelentkezés


 • Szembefordított Tükrök

  … mint a játszmázás egyik formája


  Mintha valami baj lenne a tükrözés valódi értelmezésével… Úgy értem, ha már tisztában vagyunk a fogalmakkal, de megvalósítani még nem annyira sikerül. Ugyanakkor embertársainkat megvádoljuk vele,  így a játszmázás eszközévé válik, ha ezzel vagdalkozunk.


  Mondjuk, vitába keveredek valakivel, és mélyen negatívan megérint valamilyen megnyilvánulása. Ekkor a helyett, hogy megkeresném magamban a rossz érzéseim okát, védekezésképpen rávetítem azokat másokra – a nekem tükrözőt vádolom meg azzal, hogy őt a saját hibája idegesíti, amit bennem lát, ezért vitatkozik, játszmázik velem. Úgy próbálom helyreállítani a tükörkép zavaró érintésétől bekövetkezett energiahiányos állapotomat, hogy átfordítom a folyamatot. És ezzel el is veszítettem annak a lehetőségét, hogy a saját tudatalattimban megbúvó sérüléseket, hibás mintákat észrevegyem a bejövő tükörképből.


  Sokszor előfordul ez az önismeret kezdeti szakaszaiban tartókkal, például blogolás közben kialakuló nézeteltérések során, amikor önmaguk hibás reakcióját védve visszatükröznek (vetítenek) a másiknak. Ugyanez tapasztalható  komolynak vélt ezoterikus műveltséggel rendelkező társak, ismerősök között a kapcsolattartás során – a tükrözést a fejlődésben hasznos önismereti eszköz helyett, hogy meglássuk a másikban saját hiányosságainkat, fegyverként vetik be egymás ellen. Megfordítva a lehetőséget, önmegismerés helyett védekezésre/támadásra használják szándékosan, vagy öntudatlanul a visszatükrözést. Ez az, aminek semmi értelme nincs, ami kölcsönös hárítás, elbeszélés egymás mellett a vitában, és soha semmilyen eredmény még nem született belőle.


  Ugyanis az egymással pajzsként szembe fordított tükrök végtelen mélységben tükrözik oda-vissza magát, az elindító online casino Hibás Reakciót, amihez aztán a „játszótárs” hibái is hozzávegyülnek. De nem érnek el a tükröket tartókig egyik oldalon sem, senki nem tanul belőle semmit. Önismeret szempontjából körülbelül annyi lesz az eredménye, mint az önkielégítésnek a gyereknemzésben. Végül is ez nem más, mint visszacsúszás az önismeret gyakorlásának szintjeiről az öntudatlan játszmázásba.


  A pszichológia ugyanezt a másik oldalról kivetítésnek hívja, ez is oda-vissza működik – a paciens rávetíti a saját zavart képzeteit, meggyőződéseit, belső állapotait a pszichológusra, vagy másokra, és azzal vádolja embertársait, ami éppen hogy a saját zavara, hiányossága, elégedetlensége. A pszichológus aztán akarva-akaratlanul – terápiás célból tudatosan, vagy öntudatlanul belecsúszva – időnként visszavetíti (áttétel) azt a paciensre.


  Ha két ilyen kivetítős, visszatükrözős egós ember játszadozik egymással, a vitának csak akkor szakad vége, ha az egyik teljesen kimerül, vagy felülkerekedik a másikon. Néha talán önmagán, ha a játszmát felismerve kilép belőle. Általában mindig a hangosabbnak, a dominánsabbnak van „igaza”, vagy a „szűkebb” keresztmetszet (tudat) győzedelmeskedik időlegesen, pontosan azért, mert kevésbé tud elfogadó lenni, vehemensebben védelmezi az „igazát”.


  További írásokat találsz erről az Önismeret kategóriában


 • Érzés, Gondolat, vagy Akarat domináns tudattípus vagy?


  A személyiség viselkedését és kvalitásait az általa elért tudatossági szint határozza meg, és minden tudatossági szinthez rá jól felismerhetően jellemző értékrend és világnézet tartozik. De az adott tudatossági szinten belül is különböző tudattípusokhoz tartozunk, amelyekkel például a horoszkóp, az enneagram, a jungi típusfelosztás és számos más rendszer foglalkozik. A legegyszerűbb kettős tudattípus felosztások a férfi és női, domináns és alárendelődő, extrovertált-introvertált típus, belső vagy külső kontrollos. Ezeknél csak kicsit bonyolultabb a három tudati összetevő dominanciáját meghatározó Érzés-, Gondolat- vagy Akaratorientált személyiségtípus. Ezek fejlettségi szintjének értékrendje ötvöződik az említett három típus orientációjára jellemző erősségekkel és gyengeségekkel, amelyek együttesen határozzák meg a személyiségtípus viszonyulásait a világhoz és viselkedését a mindennapi kapcsolataiban.

  Az érzelmi, mentális, vagy akarati képességek valamelyikének veleszületett erőssége okán valaki lehet:

  –    az érzéseiben, empátiájában, kapcsolatépítésben erős (Kapcsolatorientált típus),

  –  a megértésben, felismerésekben, gondolkodásában virtuóz (Gondolatorientált típus),

  – vagy az akaratérvényesítésben, impulzívitásban és cselekvőképességében  (Cselekvésorientált típus) jobb, mint a másik kettőben.

  Olyan működési közeg számára az erősségeinek gyakorlási lehetősége, mint halnak a víz, ebben érzi magabiztosan jól magát. A fejlődés bármely szintjét járó személyiség ezen három tudati összetevőjének valamelyike köré csoportosulnak a jelenleg jól működő képességei, erősségei, amelyeket feltehetően könnyen használ és eredményes bennük. Ugyanakkor ez megmutatja a kibontakozásra váró, rejtett kulcsenergiák irányát is, amerre fejlődnie lehetséges. Ezen erősségek meghatározzák a személyiség belső értékrendjét, amelyről ha tud, ha nem – hatásukra késztetése van viszonyos viselkedési formákat előnyben részesíteni, és bizonyos  sorrendben a meglévőktől újabbak felé törekedni.

  Ezek a közös, vagy talán éppen össze nem illő értékek szabják meg az emberi kapcsolatok minőségét és működőképességét. Tudatosításuk segíti a kapcsolatépítést, játszmáink felismerését és rejtett kreativitásunk felszabadítását. Érdemes utánajárni tehát, hogy a kapcsolat-, a gondolat-, avagy a cselekvésorientált személyiségtípushoz tartozunk-e?

  Mindhárom típus más-más módon működik az életben és emberi kapcsolataiban. Az említett kettős felosztásokon kívül ez a kevéssé ismert hármas típuselemzés a legalapvetőbb, mert a psziché három legelemibb tulajdonságát vizsgálja. Térképet kínál nemcsak a párkapcsolatok, társkapcsolatok,  munkahelyi kapcsolatok, vagy az együttműködés és kommunikáció  minőségi javításához, de jó támpontot ad az egyéni életfeladatok meghatározásához, az ifjúkori pályaválasztáshoz, vagy a pályamódosításhoz egy életközepi válság idején.

  Egymás jobb megértését és elfogadását tenné lehetővé, ha ismertebb lehetne. A függőleges, tudatszintenkénti értékrend-változásokkal együtt hihetetlenül jó rálátást ad mindenféle kapcsolati, önérvényesítési és fejlődési problémára minden korosztály számára.

  Használd ki önmagad jobb megértéséhez ez a hármas felosztást, tölts ki egy tesztet , és  gyere el társaddal együtt  az Az én Utam – életfeladat felismerés tanfolyamra!